ข้อนี้ก็ใช้ความรู้ของอสมการอิงรูปสามเหลี่ยม มาช่วยในการหาคำตอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องอสมการอิงรูปสามเหลี่ยมนี้เรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อย ออกทุกปี ฉนั้นควรที่จะอ่านให้เข้าใจคับ ใครที่ย้งไม่เข้าใจเรื่องนี้ ติดตามอ่านที่ลิงค์นี้คับ อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม มาดูโจทย์ข้อนี้ดีกว่าครับ รู้สึกว่าจะเป็นข้อสอบเติมคำน่ะ  ไม่ยากง่ายๆคับ

ให้สามเหลี่ยม ABC มีด้านยาวเป็นจำนวนเต็ม AB=30 หน่วย BC=18 หน่วย แล้ว AC สั้นที่สุด จะยาวกี่หน่วย___________

วิธีทำ ข้อนี้ไมยากเลยคับ ถ้ากำหนดความยาวของด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC ใดๆมาให้แล้วให้หาความยาวที่เป็นไปได้ของอีกหนึ่งด้านที่เหลือ ถ้าไปเจอโจทย์ประมาณนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะคับ ความรู้ที่ต้องใช้ในการหาคำตอบคือ อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม

ข้อนี้ผมไม่มีรูปให้ดูน่ะ ไปวาดเองคับ จากความรู้เรื่องอสมการอิงรูปสามเหลี่ยมจะได้

\(AB+BC>CA\)  แทนค่า  AB  และ  BC  ลงไปคับก็จะได้

\(30+18>CA\)

\(48>CA\)

\(CA<48\)

ทำต่อ

\(BC+CA>AB\)  แทนค่า  AB  และ  BC  ลงไปคับก็จะได้

\(18+CA>30\)

\(CA>30-18\)

\(CA>12\)

ทำต่อ

\(CA+AB>BC\)แทนค่า AB และ BC ลงไปคับ ก็จะได้

\(CA+30>18\)

\(CA>18-30\)

\(CA>-12\)

จะเห็นว่า ความยาวของ CA ที่เป็นไปได้คือ

\(CA<48\)

\(CA>12\)

\(CA>-12\)  ตัวที่เป็นลบไม่ต้องพิจารณาก็ได้

ดังนั้นที่ต้องพิจารณาคือ

\(CA<48\)

\(CA>12\)

CA มีความยาวมากกว่า 12  แต่ต้องน้อยกว่า 48  หรือถ้าเขียนใหม่ก็จะได้

\(12<CA<48\)  โจทย์เขาถามว่า AC สั้นที่สุดจะยาวกี่หน่วย บอกก่อนเลยน่ะคับว่า AC กับ CA คือตัวเดียวกันคับ ไม่ต้องงงคับ จะเห็น AC มากว่าสิบสองแต่น้อยกว่าสี่สิบแปด ดังนั้น AC ที่สั้นที่สุดยาว 13 หน่วย ตรงนี้คงไม่งงน่ะมากกว่าสิบสองบวกเพิ่มอีกหนึ่งให้เป็นจำนวนเต็มคือ 13 นั่นเองคับ ข้อนี้ชิลๆตอบ 13 คับ เป็นไงบ้างเอ่ย อ่านแล้วงงไหม ถ้างงก็ลองอ่านซ้ำๆหลายๆรอบน่ะ ไม่เข้าใจถามได้คับ

 

 

Pin It