เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ 

  • A-level
  • 9 วิชาสามัญ
  • Pat 1

เรื่องฟังก์ชันลอการิทึม

สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ ฟังก์ชันลอการิทึม สามารถไปอ่านตามลิงก์นี้ก่อนคับผม

ดาวน์โหลด

Pin It