ก่อนที่เราจะทำอะไร ก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีการศึกษา ทำความรู้จักกับสิ่งที่เราจะ

เรียนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง หลักๆที่เราต้องรู้มีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องรู้ ดังนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับความหมาย และองค์ประกอบอื่นๆของความน่าจะเป็นกันว่า มีอะไรบ้าง ......... ก่อนที่เราจะลงลึกหัดทำโจทย์ปัญหา

ความน่าจะเป็น ( Probability )

ความน่าจะเป็น คือจำนวนที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย ขนาดไหน  ตัวอย่างเช่น โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 2  ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าเหมือนกันทั้งสองหน้า(โอกาสที่เหรียญจะออกหน้าเหมือนกันทั้งสองหน้า)

การทดลองสุ่ม (Random Experiment)

การทดลองสุ่ม คือ การกระทำหรือการทดลองที่ไม่สามารถคาดการณ์คำตอบล่วงหน้าได้  ตัวอย่างของการทดลองสุ่ม เช่น

  • การโยนเหรียญบาท ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะออก หัว หรือ ก้อย
  • การเสี่ยงเซียมซี    ไม่รู้ได้เลยว่า ได้หมายเลขใด
  • การออกหวยของรัฐบาล
  • การโยนลูกเต๋า

ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม ( sample space)

ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม คือ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม

ตัวอย่างเช่น

  • โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ  1  ครั้ง  ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ  หัว  กับ  ก้อย
  • โยนลูกเต๋า 1 ลูก  1  ครั้ง  ผลลัพธ์ทีเป็นไปได้  คือ  แต้ม  1,2,3,4,5 ,6

เหตุการณ์ (event)

เหตุการณ์ คือ สิ่งที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม

นิยามของความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ     \(P(E) = \frac{n(E)}{n(s)}\)

เมื่อ n(E)  คือ  จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดของเหตุการณ์ใดๆที่เราสนใจ

n(s)  คือ จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดของ sample space

 

เมื่อเข้าใจ concept แล้วลองไปทำโจทย์ตามลิงค์นี้เลยครับ 

การทำโจทย์เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ม.3.

อีกอัน เป็น โจทย์ความน่าจะเป็น ม.5

ฝึกทำโจทย์ความน่าจะเป็น ม.5