การเขียนเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปอยู่ในรูปผลบวก เรียก  การบวกของเอกนามนั้นว่า พหุนาม

เช่น  2x และ 5xy ต่างเป็นเอกนาม  แต่ถ้านำ 2x+5xy  เรียกว่า พหุนาม

Pin It

เอกนามสองเอกนาม จะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ เอกนามสองเอกนามนั้นเป็นเอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกัน

ตัวอย่าง เช่น    7x  คล้ายกับ  5x ,-3x , 4x ,52x

8xy  คล้ายกับ -90xy , 12xy

12mn คล้ายกับ 4mn ,  8mn ,-12mn

เป็นต้น  การคล้ายกันก็มีเท่านี้แหละครับ เห็นไหมครับง่าย มาดูตัวอย่างต่อกันเลย

แบบฝึกหัด

1.  กำหนดเอกนาม  จงหาเอกนามที่คล้ายกันกับเอกนามที่กำหนดให้มาอีก 5 ตัว

1.1) \(12xyz\)

ตอบ  \(-12xyz,-xyz,23zxy,-26yxz,\\zxy\)     

สังเกตตัวแปรจะเขียนสลับกันอย่างไรก็ได้แต่ต้องเป็นชุดเดียวกันครับคือต้องมี x มี y  และมี z  ส่วนเลขสัมประสิทธิ์จะเป็นเลขอะไรก็ได้ครับ

1.2) \(3x^{2}y^{4}\)

ตอบ  \(\frac{1}{12}x^{2}y^{4},13x^{2}y^{4},-0.5x^{2}y^{4},24y^{4}x^{2},0.12y^{4}x^{2}\)

Pin It

จำได้เลยว่าเรื่องนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่เป็นเรื่องที่ผมชอบมาก เพราะง่ายมากเลย ผมชอบทำโจทย์ที่ครูให้มา และผมก็ทำได้ด้วย ตอนนั้นผมสนุกกับการเรียนเรื่องนี้มากๆ พอจับจุดได้แล้วไม่ว่าคุณครูจะออกโจทย์มาอย่างไร ผมก็ทำได้หมด วันนี้ก็เลยอยากนำเสนอให้ทุกคนได้อ่าน ง่ายๆ ครับไม่อยากเลย

Pin It

เอกนามที่จะนำมาลบกันได้ต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกัน 

การคล้ายกันพูดง่ายๆก็คือต้องมีตัวแปรเหมือนกันคับ...หรือต้องเป็นตัวแปรชุดเดียวกันหมด ยกตัวอย่างเช่น
4x  คล้ายก้บ 5x ,9x ,10x ,-4x  เป็นต้น

Pin It

สำหรับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พูดง่ายๆก็คือการหาคำตอบของสมการนี้แหล่ะ สำหรับวิธีการแก้นั้นไม่ยากคับ ง่ายมากเลย ครับ ไปดูกันเลยดีกว่า ว่ามีวิธีการทำอย่างไร

Pin It

การบวกพหุนาม...เรื่องนี้ไม่ยากคับ...มีหลักการง่ายๆคือ....จับพจน์ที่คล้ายกันในมาบวกกันเลยคับ...หลักการง่ายๆแค่นี้คับ...ไม่ต้องไปคิดมากให้มันปวดหัว....จับประเด็นหลักของมันให้ได้...ไปดูตัวอย่างคับ

Pin It

เรื่องเกี่ยวกับพหุนาม ไม่ว่าจะเป็น การบวก การลบ พหุนาม หรือว่า การคูณและการหารพหุนาม เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ถ้าเราจับ concept เข้าใจ concept มันก็จะทำได้ ไม่ยากครับ ง่ายมากๆเรื่องนี้

สำหรับ concept ในการบวกพหุนาม คือ จับพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันครับ อธิบายมาตั้งนาน มาดูตัวอย่างการบวกพหุนามกันดีกว่า

Pin It

1) พิจารณาเศษส่วน \(\frac{12}{28}\)

ตัวเศษคือ 12 จะเห็นได้ว่า 4 ไปหาร 12 ซี่งเป็นตัวเศษได้ลงตัว

ตัวส่วนคือ 28 จะได้ได้ว่า  4 ไปหาร 28 ซึ่งเป็นตัวส่วนได้ลงตัวเหมือนกัน

ดังนั้น \(\frac{12}{28}\) ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ ต้องเอา 4  ไปหารทั้ง 12 และ 28   ก่อนครับ

Pin It

ทศนิยมที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำเราสามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้ ตัวอย่าง เช่น

\(0.5=\frac{5}{10} \)

\(0.38=\frac{38}{100} \)

\(1.4=\frac{14}{10} \)

ในทำนองเดียวกันถ้าเรามีทศนิยมซ้ำเราก็สามารถที่จะแปลงเป็นเศษส่วนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการแปลงดังต่อไปนี้

Pin It

ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องการลบพหุนาม เรามาทำความรู้จักกับ พหุนามตรงข้ามก่อน

พหุนามที่ตรงข้ามกับพหุนาม \(2\) คือ \(-2\)

พหุนามที่ตรงข้ามกับพหุนาม \(5x\)  คือ \(-5x\)

พหุนามที่ตรงข้ามกับพหุนาม \(-10x\)  คือ \(10x\)

Pin It