การบวกพหุนาม...เรื่องนี้ไม่ยากคับ...มีหลักการง่ายๆคือ....จับพจน์ที่คล้ายกันในมาบวกกันเลยคับ...หลักการง่ายๆแค่นี้คับ...ไม่ต้องไปคิดมากให้มันปวดหัว....จับประเด็นหลักของมันให้ได้...ไปดูตัวอย่างคับ

จงหาผลบวกของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้

1) \(-12x+15\) และ \(5x\)

วิธีทำ

จากโจทย์จะได้

\(-12x+15+5x\) ที่นี้เราก็ดูว่าพจน์ไหนที่มันคล้ายกัน...จะเห็นว่า -12x คล้ายกับ  5x แสดงว่าสองพจน์นี้จับบวกกันได้ ส่วน 15 ไม่คล้ายกันใครเลย...ก็ไม่ต้องทำอะไรมัน...ปล่อยมันทิ้งไว้เหมือนเดิม...น่ะ

\((-12x+5x)+15\)

\((-12+5)x+15\)

\(-7x+15\) เสร็จแล้วคับง่ายๆ...จับหลักของมันให้ได้....ก็ไม่ยาก...ง่ายมาก


2) \(-8\) และ \(x-6\)

วิธีทำ

จากโจทย์จะได้

\(-8+x-6\) เหมือนเดิมคับ...ดูซิว่าพจน์ไหน...คล้ายกัน...จะเห็นว่า x มันไม่คล้ายกับใครเลย...ก็ไม่ต้องทำอะไรมัน..ปล่อยมันทิ้งไว้เหมือนเดิม...ส่วน -8 กับ -6 ก็จับมันมาบวกลบกันธรรมดาคับ...จะได้

\(-8-6+x\)

\(-14+x\) เสร็จแล้วง่ายๆ...คับ


3)\(-9x+4\) และ \(5y\)

วิธีทำ

จากโจทย์จะได้

\(-9x+4+5y\) จะเห็นได้ว่าทั้งสามพจน์...ในโจทย์ไม่มีพจน์ไหนเลย...ที่คล้ายกัน...ดังนั้นข้อนี้บวก...ลบ...กันไม่ได้คับ...คำตอบก็คือเอาโจทย์มาตอบเหมือนเดิม...คับ...ดังนั้นข้อนี้...ตอบ

\(-9x+4+5y\)


4)\(3s+5st\) และ \(-9s-3st\)

วิธีทำ

จากโจทย์จะได้

\(3s+5st+(-9s)-3st\) จะเห็นว่า...มีคู่สองคู่ที่คล้ายกัน...สามารถนำมาบวก...ลบกันได้คือ...3s กับ -9s และ 5st กับ -3st   ดังนั้น...เราก็จับคู่สองคู่นี้...บวก...ลบกันเลยคับ....จะได้

\(3s-9s+5st-3st\)

\((3-9)s+(5-3)st\)

\(-6s+2st\)  เสร็จแล้วคับ...ไม่ยาก...แค่จับคู่...พจน์ที่คล้ายกันมาบวก...ลบ...กันเท่านั้นเอง...คับ

 

Pin It