• การลัมเหลวเพียงครั้งเดียว ไม่ได้หมายความว่า คุณจะล้มเหลวไปทั้งชีวิต        
 • ใครว่าความผิดพลาดไม่มีค่า ทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่อยากจะผิดพลาด แต่ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำผิดเลย  แต่ความผิดพลาดก็ไม่ใช่เรื่อง่ที่เลวร้ายเสมอไป หากคุณรู้จักนำข้อผิดพลาดของคุณมาเป็นพี่เลี้ยงคอยเตือนสติคุณไม่ให้ทำผิดซ้ำสอง
 • การมีแนวคิดหรือมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิด ถ้าหากว่าแนวคิดหรือว่ามุมมองของคุณไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน  จงทำตามแนวคิดของคุณ จงเดินไปหามันแล้วทำความฝันให้เป็นจริง
 • การเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่เป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองต่างหาก
 • เกรดและสถาบันไม่ตัวชี้วัดว่าคุณจะประสบความสำเร็จเสมอไป จงจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะมาจากไหน เทือกเถาเหล่ากอใด ก็มีหนึ่งสมองสองมือเหมือนกัน ความมุ่งมั่นและความจริงจังกับสิ่งที่คุณทำต่างหากเป็นตัวชี้วัดของความสำเร็จที่แท้จริง
 • ก่อนที่คุณจะนับถือสิ่งใดก็ตาม คุณต้องนับถือตัวเองก่อน
 • ชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จ
 • อย่าเชื่อคำแก้ตัวของคนขี้เกียจ
 • คณิตศาสตร์เป็นธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นธรรมชาติที่ไม่มีวันสูญพันธุ์ หรือว่าสูญหายไปจากโลกนี้ได้ ไม่มีใครทำลายได้
 • ไม้บรรทัดวัดส่วนโค้งของอวกาศไม่ได้ฉันใด การวัดคนด้วยการกระทำเพียงบางอย่างย่อมไม่ได้ฉันนั้น
 • ชีวิตคุณจะมีค่าเมื่อคุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด
 • คนเห็นแก่ตัวมักมองว่าตัวเองชนะเมื่อเอาเปรียบคนอื่นได้ แต่คนที่มองถึงประโยชน์ส่วนรวมจะไม่คิดอย่างนั้น
 • อย่ามองคนอื่นเพียงผิวเผินแล้วนำมาตัดสินคุณค่าของเขา
 • การนินทาคนอื่นเป็นงานของคนโง่
 • อย่าให้ความสำคัญคนอื่นมากกว่าตัวเราเองและคนที่เรารัก(พ่อ แม่)
 • ไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อย
 • กฎระเบียบข้อบังคับมีไว้สำหรับคนโง่เท่านั้น สำหรับคนฉลาดอย่างเราไม่จำเป็นอยู่แล้ว
 • บางคนมองว่ากฎระเบียบข้อบังคับมีไว้เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก แต่ผมว่าถ้ามันเยอะไปมันก็อาจจะกลายเป็นไปปัญหาได้น่ะ
 • อย่าไปเอาคำพูดคนโง่มาใส่ใจ  ไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นพวกคนเหล่านั้นไปด้วย เขาเป็นหัวหน้าเราไม่ได้หมายความเขาฉลาดกว่าเราแต่กลับตรงกันข้าม บางครั้งก็อย่าไปใส่ใจกับคำพูดของคนเหล่านี้น่ะ