ไฟล์นี้เป็น แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนามครับ  ทำแจกฟรีครับ ใครอยากได้โหลดไปเลย โหลดไปแล้วต้องเอาไปทำด้วยน่ะ ทำไม่ได้ ก็ถามได้  โหลดเอาไปแจกจ่ายกันให้เยอะเลย ครับ

อยากจะบอกว่าเรื่องพหุนามสำคัญมาก การบวก ลบ คูณ หาร นี้ต้องทำให้ได้ ต้องเข้าใจ เพราะจะเจอมันทุกเรื่องตั้งแต่ มอหนึ่ง ถึง มอหก ปริญญายังเจอเลย ฉนั้นต้องหัดทำแบบฝึกหัดเยอะครับ ลองโหลดเอาไปทำดู เดี๋ยววันหลังถ้าผมมีเวลาว่างจะทำเฉลยให้ครับ น้องๆหนู ต้องเข้าใจเรื่องนี้น่ะ เตือนไว้ก่อน ถ้าไม่เข้าใจบวก ลบ ไม่ได้ เวลาเรียนระดับสูงขึ้นไปลำบากแน่ครับ วิชาคณิตศาสตร์สามารถโยงไปไปหากันได้ทุกเรื่องเลย หนีกันไม่ได้ทุกเรื่องสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะเรื่องพหุนามนี้เชื่อมโย่งได้ทุกเรื่อง ต้องแม่นน่ะเรื่องนี้ ......