ไฟล์นี้เป็นแบบฝึกหัดเรื่องทศนิยม ครับ  มีเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกทศนิยม การลบทศนิยม โจทย์มีหลายข้อมากครับ น้องๆที่สนใจสามารถดาวน์โหลด เอาไปทำได้ครับ เรื่องนี้ต้องหัดทำโจทย์เยอะๆครับ ทำเยอะๆให้ชำนาญ เรียกว่าไม่ออกข้อสอบมาแนวไหนต้องทำให้ได้หมด ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่อง เบสิคมาก ทุกคนต้องรู้และต้องทำเป็นครับ มีปัญหาทำไม่ได้ข้อไหน โพสต์บอกได้ครับ ยินดี ช่วยเหลือครับ