ค้นหา

การสะท้อน การเลื่อนขนาน การหมุน

ไฟล์นี้เป็นไฟล์แบบฝึกหัดเรื่อง การสะท้อน  การเลื่อนขนาน และการหมุน น่ะครับ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นเรืองที่ยากพอสมควร เวลาเรียนต้องใช้จินตนาการ ต้องมองภาพให้ออก น่ะครับ ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะครับ น้องๆหนูๆ ที่อยากจะเรียนเก่ง เรียนให้เข้าใจดาวน์โหลดข้อสอบไปทำได้เลยครับ ลองทำดูน่ะ่ครับ ไม่ยากครับ ความพยายามอยู่ทีไหนความ

สำเร็จอยู่ที่นั้น  ผมเป็นหนึ่งจำได้ว่า ตอนแรก ก็ไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์เท่าไร มันยาก แต่แม่ผมบังคับให้ผมอ่านหนังสือ จำได้เลยอันนี้ แม่บังคับให้อ่านเลย ผมก็เลยต้องอ่านบางครั้งอ่านทั้งน้ำตา 555 พออ่าน เฮ้ยเข้าใจ ตอนเรียนในห้องทำไ่มไม่เข้่าใจ แต่พอกลัีบมาทบทวนทำไมเข้าใจ อันนี้เหตุผลง่ายๆ ครับ ไม่มีใครเรียนครั้งแรก อ่านครั้งแรกเข้าใจเลยหรอกต้องอ่านทบทวนหลายๆรอบ ครูสอนในห้องเสร็จกลับบ้านไปก็ต้องทบทวน แล้วเราจะมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ และเห็นความสวยงามของมัน เห็นถึงความเรียบง่าย ของมัน  เหตุผลง่ายๆที่ทำให้ผมรักวิชาคณิตศาสตร์คือ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเวลาเรียน มีปากกา ดินสอ ก็เรียนได้แล้ว ........... ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com