ไฟล์นี้เป็นไฟล์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่อง พหุนาม ซึ่ง มีเนื้อหาดังนี้

 1. เอกนาม
 2. ดีกรีและสัมประสิทธิ์ของเอกนาม
 3. พหุนาม
 4. การบวกพหุนาม
 5. การลบพหุนาม
 6. การคูณพหุนาม
 7. การหารพหุนาม
 8. เศษส่วนของพหุนาม
 9. การคูณเศษส่วนของพหุนาม
 10. การหารเศษส่วนของพหุนาม
 11. การบวกเศษส่วนพหุนาม
 12. การลบเศษส่วนพหุนาม

จัดเต็มเลยครับไฟล์นี้ น้องๆ หนูๆ หรือผู้ที่สนใจ สามารถที่จะนำเอาไปใช้งานได้ครับ เรื่องนี้ต้องลองทำแบบฝึกหัดเยอะๆน่ะครับ ถึงจะเก่งครับ คุณครูก็สามารถนำไปให้นักเรียนลองทำได้น่ะครับ ลองดูครับเผื่อมีประโยชน์