Main menu

เรื่องเกี่ยวกับพหุนาม ไม่ว่าจะเป็น การบวก การลบ พหุนาม หรือว่า การคูณและการหารพหุนาม เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ถ้าเราจับ concept เข้าใจ concept มันก็จะทำได้ ไม่ยากครับ ง่ายมากๆเรื่องนี้

สำหรับ concept ในการบวกพหุนาม คือ จับพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันครับ อธิบายมาตั้งนาน มาดูตัวอย่างการบวกพหุนามกันดีกว่า

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกต่อไปนี้

\(5x +4x + 9x \)

วิธีทำ จะเห็นว่าจากโจทย์ทั้ง 3  พจน์นั้นเป็นพจน์ที่คล้ายกันหมดครับ ดังนั้นสามารถที่จะนำมาบวกกันได้เลยครับ วิธีทำทำได้ดังนี้ครับ

จับสัมประสิทธิ์มาบวกกันเลยครับ แล้วก็ตามด้วยตัวแปรครับ ลุยเลยดีกว่า

\(5x +4x + 9x \)

\(= (5+4+9)x\)

\(=18x \)

ตอบ \(18x\)


ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลบวกต่อไปนี้

\(5x+9y+4x+11y\)

วิธีทำ จะเห็นได้ว่าทั้ง 4  พจน์ของพหุนามไม่ได้คล้ายกันทั้งหมดน่ะครับ ดังนั้น ทั้ง 4 พจน์นี้ไม่สามารถจะนำมาบวกกันได้เลย เราต้องมาพิจารณาก่อนว่า พจน์ไหนบ้างคล้ายกันแล้วต่อไปค่อยนำมาบวกกันครับ  จากโจทย์จะเห็นได้ว่า 5x คล้ายกัน 4x และ 9y คล้ายกับ 11y  นำแต่ละคู่ที่คล้ายกันมาบวกกันได้เลยครับ จะได้ว่า

\(5x+9y+4x+11y\)

\( (5x+4x)+(9y+11y)\)  ระหว่างแต่ละคู่ใส่เครื่องหมายบวกน่ะครับ

\(=9x + 20y\)

ตอบ \(9x + 20y\)


ตัวอย่างที่ 3 จงหาผลบวกต่อไปนี้

\(5x+(-3x)+11x+(-9x)\)

วิธีทำ จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 พจน์ของพหุนาม คล้ายกันหมดน่ะครับ ดังนั้นจับสัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยครับ จะได้

\(5x+(-3x)+11x+(-9x)\)

\(=[5+(-3)+11+(-9)]x\)

\(= (4x)\)

ตอบ   \( 4x\)

***จะได้ว่า การบวกพหุนามนั้นไม่ยากเลยน่ะครับ แค่เราเข้าใจ concept มัน คือ พจน์ไหนที่คล้ายกันจับสัมประสิทธิ์มาบวกกันเลยครับ ตัวแปรเหมือนเดิม***

We have 40 guests and no members online