ไฟล์นี้น่ะครับเป็นไฟล์เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นไฟล์ word น่ะครับ สามารถลองไปทำดูได้น่ะครับ สำหรับวิธีการแก้สมการลองอ่านดูตามลิงค์นี้น่ะครับ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อีกลิงค์นะคับเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับลองเอาไปอ่านดู โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว