ผมไม่เคยเจอตัวเป็นๆของท่านหรอก แต่เจอท่านครั้งแรกในรายการ รายการหนึ่งในเวบ youtube.com ได้ฟังท่านพูดแล้วรู้สึกว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดา  ผมฟังท่านแล้วรู้สึกมีศรัทธาในตัวท่านขึ้นมาเลย  ท่านมีวิธีการพูดที่น่าสนใจและภาษาที่ท่านใช้พูดนั้นเป็นภาษาที่สวยงามสละสลวย น้อยนักที่จะมีคนทำได้อย่างท่าน ผมรู้สึกศรัทธาท่านเป็นอย่างมากติดตามดูคลิปท่านผ่านทาง youtube ตลอด   ผมเชื่อเลยว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดา ท่านพวกเทพเทวาจากสรวงสวรรค์มาจุติเพื่อสอนพวกมนุษย์ทั้งหลายให้คลายจากความโง่เขลา  วันนี้ผมก็เลยมีคลิปจาก youtube.com มาให้ทุกคนได้ดูความเป็นอัจฉริยของท่านว่าน่าสนใจมาก โดยเฉพาะเด็กๆควรดูแล้วนำไปคิด ไปทำตาม น้อยนักที่จะมีคนอย่างนี้เกิดขึ้นมาบนโลก เมืองไทยโชคดีทีมีปราชญ์อย่างท่านอยู่..