ข้อสอบคณิตศาสตร์แข่งขันนานาชาติ ปี2551-2552  เป็นข้อสอบที่ดีมากครับเพราะเน้นการวิเคราะห์การเข้าใจ ใครที่เรียนแบบท่องจำ จำสูตรมาทำไม่ได้แน่นอนครับเหมาะสำหรับฝึกฝนฝึกสมองได้ดีเยี่ยม ข้อสอบนี้ถ้าทำได้จะได้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างทำให้คนที่เรียนนี้แนวคิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และเข้าใจคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง คณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาท่องจำ แต่เน้นการวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผล อย่างไรก็ลองดาวน์โหลดไปฝึกฝนดูครับ มีเฉลยแนวคิดด้วยครับ สพฐ.ได้เผยแพร่เพื่อให้เด็กๆนำไปเลยทำดูครับมีประโยชน์อย่างมาก

Pin It