ข้อสอบคณิตศาสตร์แข่งขันนานาชาติพร้อมเฉลย ปี 2557-2558   เหมาะสำหรับนำไปฝึกฝนอย่างมากครับเพราะเป็นข้อสอบแนวิเคราะห์ เน้นการคิด ไม่เน้นการท่องจำสูตรเป็นแนวทางการเรียนการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็หลองดาวน์โหลดไปฝึกฝนดูครับ มีเฉลยให้ด้วยครับ ขอคุณ สพฐ. ที่อนุญาตให้เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน

Pin It