ว่าด้วยเรื่องของจิต  จิตคือพุทธะพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ใกล้เพราะพระพุทธเจ้าคือจิตนั่นเอง ลองฟังดูครับให้ความกระจ่างทางสติปัญญาดีมากครับ