แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.5 หน่วยที่ 11 เรื่องทศนิยม เรื่องนี้เป็นเรื่องยอดนิยมเลยครับเพราะว่าจะเรียนหัวข้อนี้ต่อเนื่องจนถึงระดับมัธยมศึกษาเลยครับ ดังนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจ สามารถดาวน์โหลดข้อสอบทศนิยมไปอ่านเพิ่มเติมหรือลองทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมความรู้ได้ครับ ครูสามารถดาวน์โหลดไปทำเป็นสื่อการสอนได้ครับ  ดูตัวอย่างข้อสอบก่อนดาวน์โหลดด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด