Article Index

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนจะสอนตอน ม.4 ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่อง เซต ครูท่านใดที่ต้องการสื่อหรือว่าแผนการเรียนรู้สามารถนำไปดูเป็นแนวทางได้ครับ เป็นแผนที่ค่อนข้างดีมาก และมีสื่อประกอบของสำนักพิมพ์เอมพันธ์ ส่วนตัวผมก็ได้ซื้อหนังสือเขามาประกอบในการเรียนการสอน เนื้อหา  การเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ใครสนใจก็พิมพ์ค้นหาใน google ได้เลยคับ สำนักพิมพ์เอมพันธ์  สำนักพิมพ์น้องใหม่มาแรงครับ ราคาหนังสือไม่แพง จับต้องได้  ลองไปใช้ ค่อนข้างดีเลยที่เดียว