Article Index

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง เป็นแผนหน่วยที่ 1 นะคับ ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปแก้ได้ครับ เป็นแผนของสำนักพิมพ์ สำนักหนึ่งที่ผม ไปซื้อหนังสือเขา เขาก็เลยแถมมาให้คับ อย่างไรก็ลองดาวน์โหลดไปใช้ ไปปรับแก้กันดูครับ