เป็นข้อสอบอนุกรมอนันต์ ลองเอาไปทำดูครับ สำหรับนักเรียน ม.6 นำไปฝึกทำก่อนจะสอบครับ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้ครับ

Pin It