แนวข้อสอบครูผู้ช่วยปี64 พระราชบัญญัติการศึกษา  วิชานี้ผมแนะนำให้อ่านและก็จดบันทึก ทำเป็นแผนภาพเพราะถ้าเราอาศัยอ่านอย่างเดียว โดยที่ไม่มีการบันทึกทำเป็นแผนภาพ หรือรูปภาพแผนภูมิบางที อาจจะทำให้เราลืมง่ายจำไม่ค่อยได้ ดังนั้นผมแนะนำเลยว่าอ่านด้วย จดบันทึกลงไปด้วยครับผม และอีกอย่างหนึ่งวิชาเราต้องอัพเดทเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาด้วย มีกฎหมายอะไรบ้างที่ออกมาใหม่ แก้ไขตรงไหนบ้าง ใครมีหน้าที่ควบคุมออกกฎอะไรบ้างและที่สำคัญเหมือนเดิม อ่านแล้วต้องทำข้อสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเราด้วยเสมอ

ไปดูตัวอย่างข้อสอบกันครับ

ดาวน์โหลด

Pin It