• การลบพหุนาม

    ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องการลบพหุนาม เรามาทำความรู้จักกับ พหุนามตรงข้ามก่อน

    พหุนามที่ตรงข้ามกับพหุนาม \(2\) คือ \(-2\)

    พหุนามที่ตรงข้ามกับพหุนาม \(5x\)  คือ \(-5x\)

    พหุนามที่ตรงข้ามกับพหุนาม \(-10x\)  คือ \(10x\)