• Powerpoint ประกอบการสอนเรื่องพหุนาม

    Powerpoint ประกอบการสอนเรื่องพหุนาม  ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักพิมพ์ พว.  ใครที่อุดหนุนหนังสือของสำนักพิมพ์นี้ก็จะได้รับมาเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเหมาะมากๆในการใช้เป็นสื่อช่วยสอนของครู หนังสือของสำนักพิมพ์ พว. นี้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้ได้ให้ลองทำเยอะ ใครที่ต้องการให้นักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ลองสั่งซื้อหนังสือของ สำนักนี้มาใช้ดูครับ 

  • การบวกเอกนาม

    จำได้เลยว่าเรื่องนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่เป็นเรื่องที่ผมชอบมาก เพราะง่ายมากเลย ผมชอบทำโจทย์ที่ครูให้มา และผมก็ทำได้ด้วย ตอนนั้นผมสนุกกับการเรียนเรื่องนี้มากๆ พอจับจุดได้แล้วไม่ว่าคุณครูจะออกโจทย์มาอย่างไร ผมก็ทำได้หมด วันนี้ก็เลยอยากนำเสนอให้ทุกคนได้อ่าน ง่ายๆ ครับไม่อยากเลย