• การคูณจำนวนเต็ม

    สำหรับการคูณจำนวนเต็มคงไม่ต้องอธิบายหรือว่าสอนอะไรมากมาย ไปดูตัวอย่างการคูณ กันเลยดีกว่าครับ

    นิยามของการคูณ มาจากการบวก ครับเช่น

    \(2\times 3=3+3=6\) (สามบวกกันสองตัว)

    \(3\times 5=5+5+5=15\) (ห้าบวกกันสามตัว)

    \(4\times 2 = 2+2+2+2=8\) (สองบวกกันสี่ตัว)