• การคูณการหารเศษส่วน

    การคูณและการหารเศษส่วนเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ถ้าใครคูณและหารจำนวนเต็มได้ก็จะคูณและหารเศษส่วนได้ครับ  เรามาการคูณเศษส่วนก่อนครับ

    การคูณเศษส่วน

    การคูณเศษส่วนมีหลักการง่ายๆเลยคร้บเอาเศษคูณกับเศษ และ เอาส่วนคูณกับส่วนถ้าตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ตัดทอนให้เรียบร้อยครับ ยกตัวอย่างโจทย์คูณเศษส่วนเช่น