หนังสือคณิตศาสตร์เล่นนี้เป็นหนังสือเก่าๆมากๆแล้ว ชื่อหนังสือว่า ปริศนาพึงพิศ คิดวันละนิด จิตแจ่มใส เป็นหนังสือทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนและคนอื่นอีกที่ชอบคิดชอบอ่านด้วยปริศนาเหล่านี้ล้วนให้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพึงใจ ความรื่นรมย์  จากการอ่านและร่วมกิจกรรมกับหนังสือเล่มนี้  หากปริศนาใดรู้สึกว่ายากเกินไปไม่ไม่พึงพิศสำหรับท่านๆ ได้โปรดข้ามไป ทิ้งไว้ให้นักชอบคิดชอบแก้ทำ  ลองไปอ่านกินดูเล่นครับ น่าสนุกนะผมว่า ดูตัวอย่างหนังสือด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด