การสะท้อนเป็นการแปลงทางเรขาคณิต อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ  การเลื่อนขนานเป็นการแปลงเรขาคณิตที่เป็นการย้ายวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยวิถีทางในการเคลื่อนย้ายต้องขนานกันแนวที่เรากำไว้ เช่น ขนานกันแกน \(X\) หรือ \(Y\) ลักษณะวัตถุที่ได้จากเลื่อนขนานนั้นก็ยังคงเดิม  แต่ถ้าเป็นการสะท้อน หลังจากสะท้อนแล้ว ภาพจากการสะท้อนกับวัตถุต้นแบบจะไม่เหมือนกัน เดี่ยวจะไปดูว่าต่างกันอย่างไรในบทความนี้

กำหนด \(\triangle PQR\) เป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ในระบบพิกัดฉาก \(XY\) และ \(\triangle P^{\prime}Q^{\prime}R^{\prime}\) เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นภาพสะท้อนของสามเหลี่ยม \(\triangle PQR\) โดยมีแกน \(Y\) เป็นเส้นสะท้อน ให้พวกเราสังเกตพิกัดของ \(P^{\prime},Q^{\prime},R^{\prime}\) ดีๆ นะว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อเทียบกับ \(P,\quad Q,\quad R\) 

ข้อสังเกต จากภาพจะเห็นว่าระยทางจาก \(R\) ไปยังเส้นสะท้อน เท่ากับ ระยะทางจาก \(R^{\prime}\) ไปยังเส้นสะท้อน 

ข้อสังเกต ภาพที่เกิดจากการสะท้อนจะมีลักษณะเหมือนกับการเอาภาพต้นแบบมาพลิกกลับอีกทีหนึ่ง ดูจากรูปข้างบนนะ