แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง เป็นแบบฝึกทักษะที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากๆครับผม เพราะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่สามารถช่วยคนอื่นฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง พร้อมมีเฉลยให้ดูด้วยครับ ผลงานนี้เป็นผลงานการเผยแพร่ของ ครูรัตติกาล ศรีตระกูล ต้องขอขอบคุณครูมากๆที่ผลิตผลงานมาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม

ดาวน์โหลด