ดาวน์โหลดใบงานคณิต เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการเรียนคณิตศาสตร์ที่เราแก้สมการไม่เป็นเลย จะส่งผลกระทบต่อการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปแน่นอนครับ ดังนั้น เรื่องนี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้พื้นฐานตั้งแต่ต้นเลยครับ เอาระดับพื้นฐานให้เข้าใจก่อน แล้วจะต่อยอดได้เรื่อยๆโดยไม่มีปัญหา ลองดาวน์โหลดไปทำ ไปให้นักเรียนฝึกทำดูครับผม ดูตัวอย่างใบงานด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด