ดาวน์โหลดใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟและคู่อันดับ ชั้น ม.1  เรื่องนี้เป็นความรู้เบื่องต้นในการเรียนสถิติ คือเราต้องศึกษาเกี่ยวกับคู่อันดับก่อน แล้วมาต่อเรื่องกราฟ เสร็จแล้วก็นำข้อมูลต่างๆ มาเขียนนำเสนอในรูปของกราฟซึ่งเป็นการเชื่อมโยงไปยังสถิติต่อไป เป็นลำดับขั้นตอน ดังนั้น ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนเรื่องคู่อันดับและกราฟให้เข้าใจก่อน แล้วค่อยขยายความรู้ให้สูงขึ้นต่อไปครับ ดูตัวอย่างใบงานด้านล่าง

ดาวน์โหลด