ใบงานคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง เป็นเลขยกกำลังของ ม.ต้น นะคับเป็นลักษณะความรู้เบื้องต้นง่ายๆเพื่อปูพื้นฐานก่อน ซึ่งในใบงานนี้ก็จะเป็นการหารเลขยกกำลัง ครูและนักเรียนตลอดจนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ไปใช้งานได้ครับ สามารถฝึกทำเองได้  ครูสามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้  ซึ่งในใบงานก็จะประกอบด้วยเรื่องของ

  • การหารเลขยกำลัง
  • สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

ดูตัวอย่างใบงานด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด