Main menu

ข้อสอบชุดนี้เป็นไฟล์ word น่ะครับสามารถโหลดไปแก้ไขได้น่ะครับ น้องๆหนูๆ หรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอาไปลองทำดูได้น่ะครับ ผมทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปทบทวนลองทำดูก่อนสอบน่ะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการสอบปลายภาคด้วย ยังไงก็ลองดาวน์โหลดเอาไปทำดูน่ะ

ครับ ไม่ยากครับ ข้อสอบได้รวบรวมเนื้อเกี่ยวกับเรื่อง การคูณและการหารพหุนามไว้ด้วยกันครับ สะดวก ทำไม่ได้ก่อนหาอ่านเนื้อหาได้ที่นีเลย ครับ   การคูณเอกนามด้วยเอกนาม การคูณพหุนามด้วยเอกนาม การหารเอกนามด้วยเอกนาม การหารพหุนามด้วยเอกนาม

We have 92 guests and no members online