ใบงานเรื่องนี้เป็นเรื่องการคูณและการหารพหุนามน่ะคับ ไว้ใช้สำหรับทบทวนก่อนสอบก็ได้ หรือน้องๆนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปหัดทำเองเป็นการบ้านก็ได้น่ะ ไม่ยากคับ ลองหาอ่านในเวบตามลิงค์นี้   การคูณพหุนามด้วยเอกนาม การหารพหุนามด้วยเอกนาม การคูณเอกนาม การหารเอกนาม แล้วลองหัดทำเองดูคับ

ใบงานสามารถดาวน์โหลดมาแก้ไขได้ครับ เป็นไฟล์เวิร์ด