ใบงานสมบัติของจำนวนนับ คิดว่าหลายๆคนคงนับเลขเป็น ถ้าคุณนับเลขเป็นคุณรู้จักจำนวนนับแน่นอน เพราะเลขที่คุณนับอยู่ทุกวันเริ่มต้นตั้งแต่ 1,2,3,...  ไปเรื่อยๆเรียกว่าจำนวนนับนั่นเอง  จำนวนนับนั้นมีสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งพวกเราที่เป็นนักเรียนจะได้ศึกษาในเรื่องนี้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง

ใบงานสมบัติจำนวนนับนี้เป็นสื่อที่ใช้ในการประกอบการเรียนได้ และใช้เป็นสื่อในการสอนของครูได้เช่นกัน หวังว่าไฟล์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขยันแสวงหาความรู้ทุกคน ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีปัญหาในการดาวน์โหลดหรือทำใบงานก็โพสต์ถามได้คับ