แบบทดสอบสูตรคูณเหมาะสำหรับ ม.ต้น หรือนักเรียนชั้นประถมศึกษาใช้ฝึกการคูณเลขให้เร็วขี้น

ขอบคุณ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1