ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่องระบบจำนวน  เป็นข้อสอบที่ประกอบไปด้วย เรื่อง

  • การแยกตัวประกอบ
  • ตัวประกอบเฉพาะ
  • จำนวนเฉพาะ
  • ตัวประกอบ
  • ห.ร.ม.
  • ค.ร.น.

การบวก การลบ จำนวนเต็มและการดำเนินการในแบบต่างๆครับ

และมีเรื่องอีกมากมาย ดูตัวอย่างข้อสอบที่ด้านล่างครับ