ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)  เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยครับ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สนใจดาวน์โหลดลองไปทำดูครับ ข้อสอบเหมาะกับการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวในการสอบจริงๆครับ อย่างไรก็ลองเอาไปทำดูไม่ยากครับ สามารถดูตัวอย่างข้อสอบและดาวน์โหลดได้เลยครับ ข้อให้สนุกกับการทำข้อสอบครับ ในข้อสอบประกอบด้วยเรื่อง

  • ระบบจำนวน
  • จำนวนเฉพาะ
  • การแยกตัวประกอบ
  • ห.ร.ม.
  • ค.ร.น.

ลองๆดูครับมีหลายเรื่อง

ดาวน์โหลด