ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบปลายภาค ประกอบด้วยเรื่อง

  • ระบบจำนวน
  • จำนวนเฉพาะ
  • โจทย์ปัญหาพวก ค.ร.น.  และ ห.ร.ม.
  • เลยยกกำลัง
  • การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม
  • การสร้าง พวก มุม การแบ่งครึ่งมุม ต่างๆ
  • เหตุการณ์และความน่าจะเป็น

และเรื่องอื่นๆ ลองดูที่ตัวอย่างของข้อสอบด้านล่างครับ  เหมาะกับนักเรียนดาวน์โหลดไปฝึกฝนครับเพราะมีเฉลยให้พร้อม ข้อสอบไม่ยากมากสามารถฝึกฝันทำเองได้เลยครับ อย่างไรก็ลองดาวน์โหลดไปทำดูครับ ลองเอาไปทำเองค่อยๆฝึกฝนเป็นการเตรียมตัวเพื่อสอบในโรงเรียนครับ ขอให้สนุกครับ...

ดาวน์โหลด