Main menu

Powerpoint ประกอบการสอนเรื่องพหุนาม  ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักพิมพ์ พว.  ใครที่อุดหนุนหนังสือของสำนักพิมพ์นี้ก็จะได้รับมาเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเหมาะมากๆในการใช้เป็นสื่อช่วยสอนของครู หนังสือของสำนักพิมพ์ พว. นี้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้ได้ให้ลองทำเยอะ ใครที่ต้องการให้นักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ลองสั่งซื้อหนังสือของ สำนักนี้มาใช้ดูครับ 

We have 135 guests and no members online