ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ ม.2 เป็นใบงานแบบเร่งด่วน พอดีผมสอนไม่ทันผมก็เลยทำใบงานแบบสรุป  เลือกหัวข้อ เลือกแบบฝึกหัดที่สำคัญๆ มาสอน ด้วยเวลาที่เร่งด่วนทำให้ได้มาประมาณที่เห็นคับ เป็นไฟล์ word คับ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปเพิ่มเติม ไปแก้ไขได้ตามลำบากคับผม ดูตัวอย่างด้านล่างคับ

Pin It