ใบงานคณิตศาสตร์เรื่องการสร้าง เป็นใบงานที่ 2 ในครับใครยังไม่โหลดใบงานที่ 1 ก็ไปตามลิงก์นี้ครับ ใบงานคณิต เรื่องการสร้าง  สำหรับใบงานนี้ก็จะเป็นการสร้าง เช่น สร้างเส้นตรงให้ยาวเท่ากับเส้นตรงที่กำหนดให้ แบ่งครึ่งเส้นตรง  แบ่งเส้นตรงให้ได้ตามที่กำหนดให้ มีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย อย่างไรก็ดูตัวอย่างใบงานก่อนดาวน์โหลดได้ครับ

ดาวน์โหลด