ใบงานเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

ใบงานนี้เป็นเรื่่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองน่ะ...เป็นไฟล์เวิร์ดคับ...นักเรียนหรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปหัดทำดูได้คับ...สำหรับคุณครูสามารถเอาไปแก้ไขเพื่อใช้ประกอบในการสอนได้ครับ...มีอะไรก็แบ่งกันครับ...สำหรับหน้านี้ควรใช้โปร mozilla firefox ในการเปิดดูน่ะ...จะเห็นตัวอย่างของใบงาน...ถ้าใช้โปรแกรมอื่นเปิดอย่างเช่น IE จะมองไม่เห็นตัวอย่างของใบงานคับ...สำหรับนักเรียน...ควรจะที่จะพยายามอย่างยิ่งในการที่จะแยกตัวประกอบของพหุนามให้ได้...เรื่องนี้สำคัญมากน่ะ...การแยกตัวประกอบนี้จะต้องนำไปใช้ในการแก้สมการกำล้งสองน่ะ...ถ้าแยกตัวประกอบของพหุนามไม่ได้นี้จบเลยคับ...แก้สมการไม่ได้แน่...แต่อย่าพึ่งกลัว...ครับเดี๋ยวผมจะเขียนไกด์ไลน์ให้...ว่าทำยังไงเดียวจะยกตัวอย่างวิธีการทำให้ดู..สักข้อสองข้อคับ


เดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักข้อสองข้อน่ะ...เป็นแนวทางในการทำน่ะคับ

สำหรับการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองนั้น...มีหลายวิธีคับ....แต่วิธีที่สำคัญๆที่จำเป็นต้องรู้มีดังนี้คับ

1.การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยทำเป็นผลต่างกำลังสอง

2.การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

3. การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยทำเป็นสองวงเล็บคูณกัน

ฯลฯ

มีอีกหลายวิธีน่ะ...แต่รู้แค่สามวิธีก็น่าจะเพียงพอ...แล้วสำหรับการที่จะแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองได้แล้วคับ...มาดูวิธีการนำแต่ล่ะข้อไปใช้กันเลยคับ

1.\(x^{2}-4\)

มาดูวิธีการทำคับ...ถามว่าถ้าไปเจอโจทย์แบบนี้...นักเรียนจะใช้วิธีการข้อไหน ข้อ 1,2 หรือว่า 3 ในการแยกตัวประกอบ

คำตอบคือใช้ข้อที่ 1 คือทำเป็นผลต่างกำลังสอง...ผลต่างกำลังสองคืออะไรต้องไปอ่านน่ะ ตามลิงค์นี้

จาก

\(x^{2}-4\)  ทำให้เป็นผลต่างกำลังสองคับ

\(=x^{2}-2^{2}\)

\(=(x-2)(x+2)\)

2.\(4x^{2}-36\)

ข้อนี้ทำเป็นผลต่างกำลังสองเหมือนเดิม...น่ะ

\(4x^{2}-36\)

\(=2^{2}x^{2}-6^{2}\)

\(=(2x)^{2}-6^{2}\)

\(=(2x-6)(2x+6)\)

3. \(x^{2}+11x+24\)

ข้อนี้ใช้ข้อไหนคับ...ใช้ข้อที่ 3 ทำเป็นสองวงเล็บคูณกัน

\(x^{2}+11x+24\)  อะไรเอ๋ยคูณกันได้ 24 บวกกันได้ 11 ก็มี 8 กับ 3 คับ

\(=(x+3)(x+8)\)

4.\(x^{2}+3x-10\)

\(=(x+5)(x-2)\)

5.\(x^{2}-x-42\)

\(=(x-7)(x+6)\)

6.\(x^{2}-6x+2\)

ข้อนี้...ใช้วิธีแยกเป็นสองวงเล็บคูณกันไม่ได้น่ะ...ต้องใช้วิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์คับ

\(x^{2}-6x+2\)

\(=x^{2}-2x(3)+3^{2}-(3)^{2}+2\)

\(=(x-3)^{2}-9+2\)

\(=(x-3)^{2}-7\)

\(=(x-3)^{2}-(\sqrt{7})^{2}\)

\(=(x-3-\sqrt{7})(x-3+\sqrt{7})\)

เป็นอย่างไรบ้างเอย...ยกตัวอย่างให้ดูเป็นบางข้อน่ะ...ที่เหลือต้องหัดทำเองน่ะ...คือมองโจทย์แล้วต้องรู้เลยว่าควรใช้วิธีไหนในการแยกตัวประกอบดี...หัดทำเรื่อยๆน่ะ...ทำไม่ถามได้น่ะ...ยินดีตอบ...ทุกคน