Main menu

ข้อสอบนี้มีสองตอนน่ะคับ ตอนที่หนึ่งจะเป็นข้อสอบปรนัย สี่ตัวเลือก เป็นเรื่อง วงกลมและเรื่องเศษส่วนของพหุนาม เป็นความรู้ในมอสาม ในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคับ น้องๆนักเรียนลองดาวน์โหลดเอาไปทำดูคับ เลือกคัดสรรมาแล้วคัดมาแต่ละข้อเป็นข้อที่ไม่ยาก เป็นพื้นฐานทั้งนั้น ถ้าทำได้ทุกข้อที่เป็นพื้นฐาน สามารถที่จะนำพื้นฐานพวกนี้ขยายไปทำ ข้อสอบที่ยากกว่านี้ได้  สำหรับเรื่องของวงกลม การที่เราจะทำข้อสอบเรื่องนี้ได้ คงต้อง จำพวกทฤษฎีที่เกี่ยวกับวงกลมให้ได้ ตัวอย่างเช่น

  • มุมในครึ่งวงกลมมีขนาด 90 องศา
  • มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งวงกลม

ประมาณนี้คับ ต้องจำทฤษฎีพวกนี้ให้ได้จึงจะทำข้อสอบได้คับ

ส่วนเรื่องเศษส่วนของพหุนามก็เป็นการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนของพหุนามคับ

ลองเอาไปทำกันดูน่ะคับ

We have 69 guests and no members online