ค้นหา

แบบฝึกหัดเรื่องอสมการ ม.3

เรื่องอสมการรู้สึกว่าจะเรียนกันในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักๆเราต้องรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆของอสมการว่ามีอะไรบ้างและเข้าใจถึงความหมายของอสการแต่ละตัว สามารถนำความรู้นี้ไปใ่ช้ในการแก้อสการ และแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอสมการได้ แบบฝึกหัดที่ผมเอามาให้นี้สามารถช่วยฝึกฝนให้มีความชำนาญในเรื่องของอสมการเป็นอย่างดี มีโจทย์ที่หลากหลายไม่ยากไป  ฝึกทำเองได้

cr: OASIS PLANNER

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com