ค้นหา

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานรู้สึกว่าจะเป็นเทอมสอง ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง

  • อสมการ
  • ความน่าจะเป็น
  • สถิติ
  • ระบบสมการ

อย่างไรก็ลองนำไปทำดูคับ  เป็นแบบทดสอบที่ดีมากก็เลยอัพโหลดให้พวกเราซึ่งเป็นนักเรียนได้ลองทำดูคับ พยายามลองทำคับเป็นการทดสอบตัวเองหลังจากที่เรียนในห้องแล้ว หลังจากมีความรู้แล้วดูซิว่าความรู้ที่มีนั้นจะนำมาประยุกต์ใช้ทำแบบทดสอบได้หรือเปล่าถ้าเราเข้าถึงแก่นแท้ลึกซึ้ง ไม่ว่าข้อสอบจะยากเพียงไรเราก็ย่อมทำได้ แต่ถ้าเข้าเพียงแค่ผิวเผินเข้าไปไม่ถึงแก่นแท้หัวใจอันลึกซึ้งของเรื่องนั้นๆแล้วแน่นอนคับย่อมทำแบบทดสอบไม่ได้  ฉนั้นแล้วเรียนอะไรก็ตามต้องลึกถึงเข้าให้ถึงแก่นแท้คับ

 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com