ค้นหา

เอกสารสอนเสริม o-net คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร

 

    เอกสารติว o-net วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ผมรวบรวมเฉพาะข้อสอบทีี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร ซึ่งพยายามรวมรวมข้อสอบในหลายๆปีทีี่สอบผ่านมาแล้ว โดยเฉพาะปี 59 ล่าสุดทีี่สอบผ่าน ข้อสอบทุกปีจริงๆแล้วไม่ยากคับ แต่เด็กๆอาจจะลืมบ้าง เพราะเรียนผ่านมานานแล้ว อย่างไรก็ตามก็ลองๆเอาไปดู เพื่อเป็นการทบทวนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสอบในเดื่อนกุมภาพันธ์นี้ครับ

     สามารถดูตัวอย่างแบบฝึกได้ดังตัวอย่างด้านล่าง หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับ ดาวน์โหลดใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับ สำหรับครูก็ใช้ในการสอนในห้องเรียน นักเรียนใช้ฝึกฝนตัวเอง ห้ามเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ส่วนตน เว็บนี้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานเท่านั้น....

ตัวอย่างของข้อสอบครับ ไม่ยากมาก เพื่อฝึกฝนตัวเองได้เป็นอย่างดี

1.ใส่น้ำลงในอ่างน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 25 ซม. ยาว 50 ซม. และสูง 38 ซม. ถ้าระดับน้ำต่ำกว่าขอบบน

ของอ่างอยู่ 8 ซม. จงหาว่ามีน้ำอยู่ในอ่างดังกล่าวกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร(o-net52)

1. 19,500 ลบ.ซม. 2. 24,500 ลบ.ซม. 3. 37,500 ลบ.ซม. 4. 47,500 ลบ.ซม.

2.ถังน้ำทรงกระบอกและกรวยมีความสูงและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน โดยมีความสูง 15 เซนติเมตร

ถ้าใช้กรวยตักน้ำให้เต็มพอดีแล้วเทใส่ถังทรงกระบอก จงหาว่าระดับน้ำในถังทรงกระบอกจะสูงกี่เซนติเมตร(o-net52)

1. 3 เซนติเมตร    2. 5 เซนติเมตร     3. 10 เซนติเมตร   4. 15 เซนติเมตร

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com