แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเซตนี้ เป็นแบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการทบทวนความรู้เรื่องเซต เป็นแบบฝึกที่ง่ายต่อการฝึกฝนตนเองเป็นอย่างมากเพราะว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเซตนี้ เป็นแบบฝึกที่ไม่ง่ายไปและไม่ยากไปเหมาะสำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองได้ครับ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการสอนมากครับ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผลงานการเผยแพร่ของครูศิริชัย ศรีสุข ที่กรุณาเผยแพร่ผลงานนี้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป ดูตัวอย่างไฟล์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด