เอกสารประกอบการสอนความน่าจะเป็น ม.5 เป็นชุดกิจกรรมการสอนของครูมุกดา ใจรักษา นะคับต้องขอขอบคุณ ครูมุกดามากๆครับที่นำเอกสารชุดนี้มาเผยแพร่ เพราะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและครูมากๆครับผม  ครูท่านใดที่ต้องการนำโจทย์ไปสอนในห้องเรียน เหมาะมากครับ นักเรียนก็สามารถลองทำโจทย์ได้ครับผม  เหมาะมากเลยสำหรับการนำไปอ่านทบทวนและลองทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองครับ สามารถดูตัวอย่างเอกสารได้ ด้านล่างครับผม