แบบฝึกหัดเรื่องการหาค่าลอการิทึมเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมคับ พอดีว่าหนังสือของ สสวท ที่ใช้ประกอบในการสอนโจทย์ค่อนข้างง่าย ผมก็เลยหามาเพิ่มเติมใครที่อยากได้โหลดเอาไปอ่าน ไปลองหัดทำดูเพื่อเตรียมตัวสอบเชิญทางนี้เลยคับ สำหรับคุณครูก็โหลดเอาไปใช้ประกอบการสอนได้คับ