แจกกันอีกแล้วคับเป็นแบบฝึกหัดเลขคณิตคับผม เป็นแบบฝึกเพิ่มเติมที่ผมนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเพิ่มเติมจากในหนังสือของ สสวท ผมว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากเลย ใครที่ยากทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมก็ลองดาวน์โหลดเอาไปทำดูน่ะคับ ส่วนคุณครูก็ลองนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนดูคับ ผมอ้พโหลดให้เป็นไฟล์เวิร์ดน่ะคับสามารถนำไปแก้ไข เพิ่มเติมได้คับ


Pin It